เข้าวิน

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP5 การวางแผน......สำคัญแค่ไหน

Episode Summary

ตอนนี้จะกล่าวถึง การวางแผนที่สำคัญ โดยเฉพาะการเปลี่ยนการฝึกซ้อมให้รับกับกีฬาประเภทใหม่

Episode Notes

:สำหรับนักกีฬาทั่วๆไป ส่วนมากการวางแผนระยะยาว มักจะถูกมองข้าม ซึ่งการวางแผนการซ้อมให้รับกับ 24 ชั่วโมงที่เรามีในวันหนึ่งๆนั้น ถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการเล่นและซ้อมกีฬา โดยที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งต่างๆรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวหรือการงาน
ในตอนนี้จะแนะนำคร่าวๆ ถึงปัจจัยที่ควร
คำนึงถึงในการวางแผนของนักกีฬา

ครูเท่ง
ยินดีรับฟังคำติชม และพร้อมตอบคำถามต่างๆที่

เพจลูกขนุน Running by ครูเท่ง