ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk)

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP20 Ketogenic Diet กับ Endurance Sport Part 3