ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk)

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP2 ก้าวแรกสู่ไตร

Episode Summary

ตอนนี้จะกล่าวถึง ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ก่อนจะก้าวเข้ามาเล่นไตรกีฬา อย่างคร่าวๆ

Episode Notes

จะกล่าวถึง ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ก่อนจะก้าวเข้ามาเล่นไตรกีฬาอย่างคร่าวๆ

ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ไม่ยาก แต่เป็นกีฬาที่ต้องการความสม่ำเสมอ มากกว่าสิ่งอื่นใด

ช่วงนี้เป็นช่วงบูมของกีฬาชนิดนี้ ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ

ก่อนที่จะกระโดดเข้ามาเต็มตัว ลองเอาเท้าจุ่มน้ำดูก่อนว่ามันเหมาะกับเรามั้ย

เนื้อหาใน รายการจะกล่าวถึงตัวอย่างที่ควรคำนึงถึงก่อนก้าวเข้ามา

ครูเท่ง

ยินดีรับฟังคำติชม และพร้อมตอบคำถามต่างๆที่

เพจลูกขนุน Running by ครูเท่ง