ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk)

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP18 Ketogenic Diet กับ Endurance Sport Part 1