ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk)

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP17 Q&A ช่วงตอบคำถามจากผู้ฟัง#1