ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk)

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP16 .....พื้นฐานท่าวิ่ง กับโค้ชเป้ง Part 2