ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk)

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP15 .....พื้นฐานท่าวิ่ง กับโค้ชเป้ง