เข้าวิน

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP14 Best Race outcome….Part 2

Episode Summary

Episode นี้ จะกล่าวถึง บทความที่ผมเขียนไปในเพจ เกี่ยวกับ องค์ประกอบที่ทำให้การแข่งขันออกมาสมบูรณ์

Episode Notes

Episode นี้ จะกล่าวถึง บทความที่ผมเขียนไปในเพจ เกี่ยวกับ องค์ประกอบที่ทำให้การแข่งขันออกมาสมบูรณ์ซึ่ง ในบทความอาจจะมีการสื่อสารที่จำกัด
ผมเลยตัดสินใจ อัดรายการเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้น หวังว่า ทั้งสองทางอาจจะช่วยอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นครับ ซึ่งในตอนที่สองนี้ จะมีการยกตัวอย่างช่วงของการแข่งขันมากขึ้น

ครูเท่ง

ยินดีรับฟังคำติชม และพร้อมตอบคำถามต่างๆที่

เพจลูกขนุน Running by ครูเท่ง