ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk)

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP11 Iron Doctor……คุณหมอนักไตร Part 1