ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk)

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) EP10 Running Expert……คุณหมอนักวิ่ง Part 2